Güvenli Mesajlaşma

Mesajlaşırken güvenliğe dikkat edin...


Belkide kendinizi en iyi şekilde hatırlatmanın yolu etkileyici bir günaydın mesajı olabilir ne dersiniz?


Maskeleme yöntemiyle saldırgan yetkili bir kullanıcının kimliğine bürünerek sistemde işlem yapmaya ve diğer kullanıcıları kandırmaya çalışabilir. SRBM'de mesajlaşma sistemi bileşenleriyle etkileşim ancak RG üzerinden yapılabilmektedir ve kullanıcılar sisteme güçlü kimlik doğrulamayla girebilmektedirler. Sistemde kimlik doğrulamadan sonra yetki...

X.811 standardında veri kaynağının kimlik doğrulamasının yapılabilmesi için verinin bütünlüğünün bozulmadığından emin olunması gerektiği belirtilmektedir. Bu çalışmada önerilen yöntemde kurumlar arası güvenli mesajlaşma sağlanabilmesi için mesajlar göndericinin güvenli elektronik imzalama verisi ile imzalanarak gönderilmektedir. Mesajın taşınması...

Bu çalışmada önerilen yöntemle mesaj kaynağının kimlik doğrulaması elektronik imza ile mesaja kriptografik olarak bağlanmış olan yetkilendirme nitelik sertifikaları kullanılarak yapılmaktadır. Açık sistemlerde kimlik doğrulama çatılarının anlatıldığı X.811 standardında [ITU-T X.811, 1995] kimlik doğrulama yöntemlerinin taşıması gereken özellikler...

© 2018 Adam's travel blog. All rights reserved.
Powered by Webnode
Create your website for free!