Güvenli Mesajlaşma

Mesajlaşırken güvenliğe dikkat edin...


Belkide kendinizi en iyi şekilde hatırlatmanın yolu etkileyici bir günaydın mesajı olabilir ne dersiniz?


Bu çalışmada önerilen yöntemle mesaj kaynağının kimlik doğrulaması elektronik imza ile mesaja kriptografik olarak bağlanmış olan yetkilendirme nitelik sertifikaları kullanılarak yapılmaktadır. Açık sistemlerde kimlik doğrulama çatılarının anlatıldığı X.811 standardında [ITU-T X.811, 1995] kimlik doğrulama yöntemlerinin taşıması gereken özellikler...

Maskeleme yöntemiyle saldırgan yetkili bir kullanıcının kimliğine bürünerek sistemde işlem yapmaya ve diğer kullanıcıları kandırmaya çalışabilir. SRBM'de mesajlaşma sistemi bileşenleriyle etkileşim ancak RG üzerinden yapılabilmektedir ve kullanıcılar sisteme güçlü kimlik doğrulamayla girebilmektedirler. Sistemde kimlik doğrulamadan sonra yetki...

Mesajın alıcısı durumundaki u􀬶 kullanıcısı mesaj şifresini çözme ve imzasını doğrulama işlemlerini tamamladığında m􀬵 mesajını elde etmektedir. Bu mesaj göndericinin hazırlayıp yetkilendirme nitelik sertifikalarını eklediği mesajdır. RFC 3851 S/MIME [Ramsdell, 2004] standardının uygulandığı uygulamalarda sertifikaların kullanımını ve nasıl ele...

© 2018 Adam's travel blog. All rights reserved.
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started