Güvenlik İncelemesi Nasıl Yapılır?

14/07/2018

Bu çalışmada önerilen yöntemle mesaj kaynağının kimlik doğrulaması elektronik imza ile mesaja kriptografik olarak bağlanmış olan yetkilendirme nitelik sertifikaları kullanılarak yapılmaktadır. Açık sistemlerde kimlik doğrulama çatılarının anlatıldığı X.811 standardında [ITU-T X.811, 1995] kimlik doğrulama yöntemlerinin taşıması gereken özellikler ve karşılaması gereken güvenlik tehditlerinden bahsedilmektedir. Bu çalışmada önerilen yöntemin X.811 standardında veri kaynağının kimliğinin doğrulanması işleminde anlatılan özellikleri taşıması ve standartta bahsedilen tehditlere karşı yeterli koruma sağlaması gerekmektedir. X.811 standardında uygulanan kimlik doğrulama yönteminin maskeleme ve tekrar gönderme ataklarına karşı gerekli güvenlik özelliklerini sağlaması gerektiği bildirilmektedir.


© 2018 Adam's travel blog. All rights reserved.
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started